Objectius del curs

El Pla Anual del centre presenta la línia de treball de la Secció d’Institut de Dosrius per al  curs 2016-2017. Aquest document desenvolupa i concreta les propostes recollides al projecte de direcció 2015-19. Recull també les iniciatives recollides com a propostes de millora a la Memòria del curs 2015-16.

- El centre entra a formar part del programa "Escola nova 21: aliança per un sistema educatiu avançat”.Som un  total de  481 centres de diversos nivells educatius de tot Catalunya, que treballarem en xarxa per compartir experiències i coneixements, amb l’objectiu d’avançar en la línia de la innovació educativa i promoure el necessari canvi en el nostre sistema educatiu.

- L'institut està de celebració: fem 10 anys (2006-2016). Tenim l'objectiu de fer un recull d'aquests anys de treball conjunt de tota la comunitat educativa i de reflexionar sobre la nostra trajectòria, el nostre caràcter singular i plantejar com volem que siguin els propers 10 anys. 

- S'impulsa enguany decididament el Projecte de treball globalitzat que fa 5 anys que es du a terme al centre. S'incrementen les hores i les matèries que entren a formar part tant a 1r com a 2n d'ESO.

- Augmenta la plantilla en 0.5 llocs. Això ens permet treballar més còmodament en agrupaments flexibles o implementar el 2n professor a l'aula en algunes matèries.

- Avancem en la línia de treball molt estret amb les famílies del centre per a implementar actuacions d'acció tutorial compartida. Disposem de 2 psicopedagogues al centre que cotutoritzen alumnes i que donen suport en l'orientació dels alumnes. 

- L'equip directiu experimenta un canvi en el càrrec de secretària. Les grans línies d'actuació són les mateixes, però. 

- La programació d’objectius del present pla parteix d’una  diagnosi i priorització inicial, té en compte els aspectes exposats i centra l'activitat  en la millora dels resultats educatius i de la cohesió social.