Procés d'acollida

COM ES FA EL PROCÉS D'ACOLLIDA DE NOUS ALUMNES I FAMÍLIES?

 Els alumnes de 6è de l'escola del Castell de Dosrius visiten el centre durant el mes de febrer o març

 Els alumnes de 1r els preparen una presentació sobre l'institut amb explicació d'organització, activitats i  funcionament de l'institut. 

 L'equip directiu fa una explicació i s'obre torn de preguntes per a respondre a les inquietuds dels nous alumnes

 Es preparen activitats als laboratoris per als alumnes de 6è

➤ Al llarg del curs es participa en activitats conjuntes 1rESO- 6è primària. Exemple: "let's clean up"

➤ Jornada de Portes Obertes al febrer- març

 Presentació de l'equip directiu

 Els alumnes-guia presenten el centre a les noves famílies

 El professorat prepara activitats per aquesta jornada als laboratoris 

 Conferències o tallers 

➤ Reunió individual famílies un cop ja han estat admeses amb l'equip directiu

➤ Reunions d'inici de curs: 

 Presentació del professorat de cada nivell, tutors/es. 

 Presentació del curs: objectius propis de cada nivell i organització