Apps per a les tablets

Apps per a les tablets

L'objectiu d'aquesta pàgina és que la comunitat educativa tingui al seu abast les apps que poden ser d'ús quotidià al desenvolupament de les classes.

 
   
App de productivitat de Google. Per defecte estan a les tauletes

  

Visualitzador de pdf (permet posar notes)