Anglès: llengua vehicular

ÚS DE L'ANGLÈS COM A LLENGUA VEHICULAR EN MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES.

CURS 2016-17:

1r d'ESO: es fan dos grups de socials en anglès. El tercer grup realitza les socials en català. Els alumnes i les seves famílies fan una primera tria de grup. Posteriorment, l'equip docent acaba de configurar els grups per tal que tot l'alumnat segueixi la matèria de socials en òptimes condicions. 

2n d'ESO: es fa un grup de socials en anglès i l'altre de socials en català. Es mantenen els grups que han realitzat les socials en cada llengua a 1r d'ESO. 

Aquest serà el tercer any consecutiu que es realitza la matèria de socials en anglès. Es tracta d'una iniciativa que ha tingut una molt bona acollida en tota la comunitat educativa i que està donant un resultat molt satisfactori. Es detecta una important millora del domini de la llengua anglesa en els grups d'alumnes que participen d'aquesta iniciativa.

3r d'ESO: es realitza en anglès la matèria optativa d'emprenedoria i l'hora setmanal de desdoblament amb pràctiques al laboratori de física i química. 

4t d'ESO: Es fan les pràctiques de biologia i física i química en anglès. 

INICI DEL PROJECTE

El projecte d'impuls a l'anglès com a llengua vehicular s'inicia l'any 2011, amb la incorporació d'una optativa de visual i plàstica a 3r d'ESO: Artistic works. Posteriorment es realitza la 4a hora de matemàtiques en anglès i s'inicien optatives de revista en angles, Dosrius news. Aquesta iniciativa ha anat consolidant-se i s'ha ampliat any rere any.  És un dels objectius prioritaris del PEC i del Projecte de direcció, la continuïtat d'aquesta iniciativa. 

 

Darrera modificació elDimarts, 12 Juliol 2016 04:56
Més en aquesta categoria: « Connecting classrooms Servei comunitari »