Connecting classrooms

El centre va participar en el projecte Connecting classrooms

En finalitzar el projecte hem estat en contacte amb centres europeus a traves del British council. La col·laboració en aquest projecte va portar finalment a la realització d'intercanvi amb un centre de Cracòvia, iniciat l'any 2016.