L'hora lectora

PROJECTE D’IMPULS A LA LECTURA.

Finalitzats els 3 anys del projecte d’impuls en el qual hem estat participant, la secció d’institut de Dosrius proposa continuar la feina endegada amb el projecte que anomenem: “L'hora lectora”. El projecte consisteix en dedicar un espai diari de mitja hora de lectura, després del primer pati.

 

JUSTIFICACIÓ DE L’HORA DE LECTURA  

El desenvolupament  del gust per la lectura ha de tenir un temps i un espai reservat a l’institut, ja que afavoreix  l’adquisició de l’hàbit lector i garanteix la igualtat d’oportunitats tant si l’entorn és més o menys estimulador envers la lectura.

El gust per llegir i l’hàbit lector incideixen directament en la millora dels resultats escolars, atès que fomenta la comprensió, la competència lectora i l’expressió escrita, estimula la curiositat pels coneixements generals d’altres cultures i realitats i  afavoreix la capacitat de presa de decisions.    

 

OBJECTIUS 

1.            Incrementar el nombre d’experiències lectores de l’alumnat.

2.            Desenvolupar l’hàbit lector de l’alumnat.

3.            Gaudir amb la lectura autònoma.

4.            Fomentar la lectura en qualsevol suport i format.

5.            Conèixer els diversos gèneres: poesia, narrativa, teatre...

6.            Fomentar un ambient de centre que afavoreixi el gust per la lectura.

7.            Compartir el que es llegeix, trobar espais per parlar de les lectures i dels llibres.

8.            Aprendre a reflexionar sobre el que s’ha llegit mitjançant tertúlies i debats o booktrailers

9.            Afavorir el respecte envers les opinions dels altres.

10.          Contrastar el seu punt de vista amb el dels altres i desenvolupar, en conseqüència, la lectura crítica.

REQUISITS IMPRESCINDILES 

•             Se li ha de donar un valor.

•             L’ensenyant també ha de llegir. (Model positiu, real i funcional de lectura)

•             Cal poder llegir sense interrupcions.

•             Cal poder seleccionar les pròpies lectures.

•             Els alumnes han de poder portar llibres de casa.

 

PROPOSTA GENERAL 

Els alumnes disposen d’un temps de lectura de mitja hora diària, després del primer pati. A les aules s’han habilitat uns espais amb mobles biblioteca. El fons literari s’ha pogut adquirir gràcies a les aportacions de l’AMPA del centre. Els alumnes poden deixar també els llibres personals que hagin llegit ja i que vulguin recomanar als seus companys. Aquests llibres es posen a disposició de la resta de companys de classe durant el curs escolar. Posteriorment, cada alumne recull els seus llibres.

 

 ASPECTES BÀSICS A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE PRESENTAR I RECOMANAR UN LLIBRE. (PER ALS BOOK TRAILERS)

 

•             Per recomanar un llibre, cal haver-lo llegit abans i t’ha hagut d’agradar.

•             S’ha de generar expectatives.

•             Contemplar l’acompanyament  de diferents recursos: objectes, imatges, etc.

•             Transmetre entusiasme, il·lusió, etc.

•             Tenir en compte la diversitat de temàtiques, formats, il·lustracions, etc.

•             Explicar els aspectes fonamentals sense desvetllar-ho tot.

PROPOSTES DE REGISTRE DE LES LECTURES DELS ALUMNES DES DEL GUST PER LA LECTURA EMMARCADES EN L’ACTIVITAT DE MITJA HORA DE LECTURA DIÀRIA. 

•             Publicació de la recomanació a la revista del centre. https://sites.google.com/a/xtec.cat/dosrius-news/hora-lectora 

•             Diaris personals.

•             Llistes sobre els llibres que hem llegit: rànquings, imatges, il·lustracions,  etc.

•             Llistes personals.

 

CRITERIS BÀSICS DE SELECCIÓ DELS FONS BIBLIOGRÀFIC PER ALS LLIBRES D’AULA I LLIBRES DE LA BIBLIOTECA 

Cal proveir els centre d’un fons divers que atengui la diversitat d’interessos. Això vol dir tenir en compte la varietat de gèneres literaris, per tal de possibilitar que cada lector trobi la lectura que li desperti el gust i que contribueixi a fer-li adquirir hàbits lectors que es mantinguin més enllà del temps escolar.

1.            Revistes de tot tipus i temàtica variada.

2.            Llibres de ficció: contes, novel·les, poesia, llegendes, mites, cançoners, refranys, endevinalles...

3.            Llibres de coneixements.

4.            Els llibres il·lustrats: còmics, àlbums il·lustrats, novel·les gràfiques, poesia visual...

5.            Diaris.

6.            Fulletons.

7.            Guies.

8.            Instruccions: de jocs, de receptes de cuina, de manualitats...

9.            Diccionaris i enciclopèdies.

10.          Atles.

11.          Catàlegs, anuncis publicitaris, propaganda...

12.          Lectura en digital (llibres electrònics, Ibooks, Internet – blogs, cercadors, correu, etc-).

13.          Audiollibres

MECANISMES I CANALS PER PROVEIR I RENOVAR EL FONS BIBLIOGRÀFIC DE L’ESCOLA 

•             Aportació inicial de l’AMPA del centre.

•             Biblioteca del centre

•             Intercanvi de llibres personals.

•             Recollida de diaris i publicacions municipals.

•             Recursos a la xarxa

 

 

 

 

 

 

Darrera modificació elDimarts, 12 Juliol 2016 04:32